Donatori za akciju uvođenja centralnog grijanja PDF Ispis E-mail
Subota, 21 April 2012 14:38

Jezerski

 

Armin Halitović 100 €

Sejad Kanurić 1.000 KM

Asmir Crnkić 150 KM

Elvis Begić 50 KM

Rasim (Husein) Harčević 100 KM + 205 €

Legal 50 KM

Majske igre 50 €

Majske igre 201 KM

Amela Kovačić 10 €

Suada Kovačić Time-x 50 €

Elvis Halilović (učenik) 50 KM

Amra Begić (Amar) 20 KM

Nisveta Harčević (Sumeja) 10 €

Zemina Begić (Enisa) 20 KM

Nermal Kanurić 100 KM

Cvjećara Nesimović 100 KM

Halko DOO 200 KM

Hajrudin Salkić 10 KM

Husein Muzaferović (Braco) 20 KM

Hasan Salkić 50 €

Benzinska "Pilipović" 100 KM

Dijana Harčević-Ćatić 50 KM

Smajil Muzaferović 120 €

Mensud Muzaferović 100 €

Adem i Nasiha Muzaferović 100 €

Sebiha Harčević 20 KM

Nurfet Duranović 20 KM

Jasmin Đanan 500 KM

Hasan Muzaferović 500 KM

Hadis Harčević 500 KM

Remzo Bešić 10 KM

Amos-Graf DOO Sarajevo 250 KM (reklamni leci)

Izbor trgovine DOO 100 KM

Selma Crnkić 50 KM

Emir Duraković 50 €

Ilfad Duraković 10 KM

Zekerijah Harčević 50 KM

Nermin Hajdarević 100 KM

Fatma Harčević (r. Nesimović) 100 KM

Ibrahim Muzaferović 50 €

Unka Prestel 20 €

Zlata Grošić 300 KM

Sabaha Crnkić 200 KM

Emina Hodžić 200 KM

Zejna Osmančević 200 KM

Sabina Mahmić 100 KM

Nerma Hajdarević 200 KM

Azra Nesimović 100 KM

DOO Ećo-komerc Pištaline 100 KM

Asmira Oraščanin 100 KM

Dijana Ičanović 200 KM

Mahmut Ramić 50 €

Šehiza Nesimović 10 KM

Hamzalija Mahmutović 100 KM

Zekira Hodžić 50 KM

Suad (Smail) Nesimović 50 KM

Nurfet Duranović 50 KM

Ramiz Gerdijanović 20 KM

Jasmina Hadžić 10 KM

Saća Majetić 10 KM

Đula Smlatić 20 KM

Emsada Nesimović 20 KM

Šeherzada (Zada) Nesimović 20 KM

Amir Harčević 20 €

Muhamed Mehić 1.000 KM

Mirzeta Hadžić 50 KM

Benjamin (Nezir) Muzaferović 50 KM

Sedin Hadžić 10 €

Salem Grošić 100 KM

Mujo Kanurić 15 KM

Omer Harčević 50 KM

Mirsada Hajdarević 100 KM

Aida Kanurić 100 KM

Senad (Huse) Harčević 50 KM

Z. Š. 50 KM

S. H. 50 KM

Huse Kanurić 50 €

Muharema Mašinović 10 KM

Amin Dervišević 10 KM

Jasmin Mašinović 20 €

Arnad Hafizović 50 KM

Amar Hafizović 50 KM

Mirsad Nesimović 100 €

Velaga Velić 100 €

Hazim Muzaferović 100€

Admir Ramić 50 KM

Sulejman Begić 500 €

Ćazim Kovačić 50 KM

Hamza Nesimović 10 KM

Said Hajdarević 50 KM

Mustafa Begić 50 €

Senada Alić 1.000 €

Senad Kovačić 50 €

Šaban Kovačić 50 €

Rejhana Nesimović 5 KM

Ilvana Nuhanović 5 KM

Sakib Hajdarević 100 KM

Muhamed Nesimović 40 KM

Sadeta Harčević 50 KM

Smail Kanurić 50 KM

Amir Hajdarević 30 €

Muharem Hodžić 20 KM

Nezira Sadiković 50 KM

Bešir Halilović 20 €

Ilfad Ramić 50 KM

Šefkija Begić 20 KM

Sabaha Harčević 20 KM

Šemsudin Ljubijankić 30 €

Hana Hodžić 20 KM

Ajla Velić 10 KM

Zijada Zekić 50 €

Emsad Mehić 50 €

Elvedina Mehić 50 €

Dženan Begić 20 €

Zehdin Begić 50 KM

Sadija Crnkić 50 KM + 10 €

Hasan Nesimović 100 KM

Ismet Nesimović 20 €

Đulaga Harčević 100 €

Smajo Muzaferović 100 €

Šefik Topalović 150 KM

Šefika Dervić (Bihać) 100 fr

Sara Nesimović 20 €

Husein Muzaferović 50 KM

Nedžad (Ibrahim) Mehić 50 KM

Ahmet (Omer) Nesimović 100 €

Šefkija Crnkić 20 KM

Mujo Kišmetović 50 KM

Azra Mašinović 200 kuna

Reuf Kanurić 100 €

Sejad Harčević 500 KM

Enver Ramić 50 KM

Elvir Hajdarević 30 €

Admir Nesimović 50 KM

Hašim Halilović 20 KM

Nurfet Begić 70 KM + 20 €

Vildana Mašinović 13 KM

Mirzeta Balić 20 KM

Abid Mehić 50 KM

Nijaz Nuhić 100 €

Sejad Hodžić 20 KM

Jasmin Jusić 50 KM

Enisa Hafizović 20 KM

Đulaga Velić 30 KM

Nedžad Muzaferović 200 €

Nermin Muzaferović 100 €

Muhiba Muzaferović 100 €

Benzinska pumpa "REZ" 200 KM

Nijaz (Zijad) Muzaferović 2.000 €

Šaban (Refik) Begić 50 KM

Osman (Hasan) Begić 50 €

Muhamed Begić 100 KM

Anela (Husnija) Hafizović 50 €

J. H. 50 KM

Mirsad Ćehić 100 €

Nurija (Bešir) Ramić 200 KM

Huse Harčević 100 €

Edin Muzaferović 20 €

Omer (Enver) Kanurić 50 €

KUD "Ahmet Bajramović" Skokovi 80 KM

Husnija Hafizović 100 €

Vahida Muzaferović 100 KM

Elvedin Velić 50 €

Šaban Mehić 50 KM

"NAHLA", Centar za edu. i obr., Bihać 150 KM

Medina Čajlaković, učenica iz Zenice 20 KM

Moto klub "Pakleni vozači", Jezerski 500 KM

 

Eura 6.785,00 € (13.230,00 KM)

 

Konvertibilnih maraka 11.946,00 KM

 

UKUPNO 25.176,00 KM

 

 

 

Mahmići

 

Armin Halitović 50 €

Senad Mahmić 50 KM

Šabić Husein 50 KM

Šefik Emrić 100 KM

Nihad Atajić 20 €

Mirsad Mehić 50 €

Nedžad Mehić 50 €

Zijad Mahmić 50 €

Safet Mahmić Zarifov 50 €

Enver Enko Mahmić 20 KM

Sejad Atajić 40 €

Senad Atajić 50 €

Tr Ami 50 KM

Nermina Zekić 10 KM

Zijada Čuruković 10 KM

Nihad Mahmić 100 KM

Putnik Prevoz DOO 100 KM

Knjižara Mirza, Bos. Krupa 300 KM

Emina Mahmić 50 KM

Šemso Velić 50 KM

Unka Prestel 80 €

Sabina Mahmić 100 KM

Ćamila Burzić 50 KM

Mirzet Mahmić 100 KM

Đenana Mahmić 50 €

Mirzeta Hadžić 100 KM

Hilmija Velić 50 €

Alma Mehić 100 KM

Selim Mahmić 100 KM

Menso Velić 100 €

Kemal Mahmić 50 KM

Enver Mahmić Enko 30 KM

Mašinović Almedina 15 KM

Aida Mahmić 20 KM

Enisa Velić 50 €

Sanel Mahmić 20 KM

Hilmija Velić 50 €

Nurfet Velić 50 KM

Mirsad Mahmić 30 €

Fadil Mahmić 50 €

Šefkija Velić 50 €

Asmin ef. Mahmić 50 €

Ekrem ef. Mehulić 100 €

 

 

Eura 1020,00 € (1.989,00 KM)

 

Konvertibilnih maraka 1.625,00 KM

 

UKUPNO 3.614,00 KM

 

Za projektnu dokumentaciju Općina

Bos. Krupa izdvojila 4.350,00 KM

 

UKUPNO JEZERSKI I MAHMIĆI

 

33.140,00 KM

 


 

 

Hvala donatorima!

 

 

Uplate za Jezerski možete izvršiti i preko žiro računa na ime

JUSIĆ MIRTA

KOD UNICREDIT BANKE DD MOSTAR PJ BOSANSKA KRUPA

3385302162674074

a možete uplatiti i van BiH na DEVIZNI RAČUN

40429687101 BK 10

IBAN: BA39 3385302862675447

SWIFT CODE: UNCRBA 22

 

Uplate za Mahmić Selo možete izvršiti na ime

MAHMIĆ SENAD

KOD UNICREDIT BANKE DD MOSTAR PJ BOSANSKA KRUPA

45097085001

a možete uplatiti i van BiH na DEVIZNI RAČUN

45097085101 BK 10

IBAN: BA39 3385302862677290

SWIFT CODE: UNCRBA 22

Ažurirano Ponedjeljak, 21 April 2014 20:44