Početna Korisni materijal za nastavnike Maloljetnička delikvencija - ZAKLJUČAK - IV dio
Maloljetnička delikvencija - ZAKLJUČAK - IV dio PDF Ispis E-mail
Srijeda, 12 Novembar 2008 15:07

Različite analize, statistički pokazatelji ozbiljno upozaravaju i imperativno nameću zadatak i potrebu većeg nadzora i brige za djecu i mlade, posebno u porodicama i školama. Mladima se treba više baviti, osigurati im dobre uslove, prostor i mogućnost za sport, muziku, igru, zabavu, zdravu rekreaciju i racionalno korištenje slobodnog vremena.


Njima treba ponuditi zanimljive i atraktivne sadržaje, maksimalno ih okupirati pa neće imati potrebe upuštati se u činjenje kaznenih djela. Okupiranost mladih dobro osmišljenim, zanimljivim, zdravim i konstruktivnim aktivnostima najbolja je prevencija prijestupništva, delikvenciej, devijacije, a do sada njihov najjači uzročnik.

Za prevenciju poremećaja i usvajanje etičkih normi potrebna je moralna praksa koja se doživljava jedino u zdravim sredinama, na svakodnevnim primjerima moralnom djelovanju svih članova porodice, vrtića, škole i okruženja. 
Ako čovjek pogriješi, mora grešku ispraviti. Konfučije kaže: „Čovjek koji počini grešku i ne ispravi je, čini drugu grešku“. Jučerašnja greška danas i zauvijek nam mora biti učitelj!
Roditelji, predškolske ustanove, škole i društvo u cjelosti morali bi voditi stalnu brigu, odgojno djelovati, provoditi prevenciju od najranijeg djetinjstva, a ne samo kad se uoče smetnje i poremećen psihosocijalni razvoj djeteta.

Praksa pokazuje, a iskustvo nas uči, da rano otkrivanje, dijagnosticiranje poremećaja, sistemno, znalačko i organizirano provođenje odgojnih i korektivnih mjera s djecom – kod kojih se primjećuje kršenje društveno – etičkih normi, delikvencije i činjenje prijestupa – daju zadovoljavajuće rezulate.

Mersida Karačić, prof. pedagogije

Ažurirano Petak, 29 Maj 2009 13:49